DPZ- DECENTRALIZOVANÉ PROTIPOŽÁRNÍ ZAŘÍZENÍ

 

• Hasicí technologie třetího tisíciletí

• Profesionální zařízení nahrazující složité hasicí systémy

VÝHODY

 

  • Automatické hašení
  • Bezúdržbové
  • Bez nutnosti revizí
  • Nepoškozuje technologie a zdraví
  • Ekologicky čisté hasivo FK-5-1-12

PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍ

 

DPZ  je využitelné v prostorách spalovacích motorů, elektrických rozvaděčů, serverovnách a všude tam, kde není vhodné použít nebo lze doplnit stávající konvenční zařízení pro hašení počátečního požáru.

PRINCIP HAŠENÍ

 

Při působení vyšší teploty nebo při kontaktu s plamenem se v nejvíce namáhaném místě naruší celistvost profilu zařízení a dojde k rázovitému uvolnění hasiva s vypočítanou koncentrací pro daný uzavřený prostor. Zařízení lze také vybavit retardérem pro možnost postupného uvolňování hasiva a tím prodloužit zaplavování postiženého prostoru hasivem.

Instalace DPZ

 

Instalace provádí zaměstnanci firmy nebo proškolení pracovníci našich smluvních partnerů.

EKOLOGICKÉ hasivo FK-5-1-12

 

Je velmi účinný hasicí prostředek umožňující úplné zaplavení prostoru při aplikaci. Principem hašení je odstranění tepelné energie a přerušení spalovacího procesu.

Hasivo nepoškozuje zařízení, majetek, zdraví lidí a zvířat.

Použité ekologické hasivo nepoškozuje ozonovou vrstvu a v atmosféře se rozloží do pěti dnů.

Pro srovnání, konkurenční hasivo FM-200 se rozkládá v atmosféře po dobu přibližně 34 let.

Modelové řady DPZ

 

CMS5

PA2 AUTOMOTIVE

PA2 ELECTRO

PA2 BATTERY

 

Základní konstrukční řešení je podle náročnosti prostředí, ve kterém je zařízení instalováno.

CMS5

 

Navrženo pro použití v náročnějších podmínkách dopravních prostředků a těžké techniky se spalovacími motory, kde jsou vyšší provozní teploty nepřesahující 120°C.

fotky instalací CMS5

PA2 AUTOMOTIVE

 

Navrženo pro použití v automobilovém průmyslu a jiných dopravních prostředcích se spalovacími i elektrickými motory, kde provozní teploty nepřesahují 100°C.

fotky instalací PA2 AUTOMOTIVE

PA2 ELECTRO

 

Navrženo speciálně pro použití v rozvodných a telekomunikačních skříních, serverech, nabíjecích stanicích, záložních zdrojích a všude tam, kde provozní teploty běžně nepřesahují 80 °C. Spouštěcím prvkem je detektor kouře nebo tepla (pasivní systém).

PA2 BATTERY

 

Navrženo speciálně pro použití v bateriových modulech a elektromobilitě, kde provozní teploty běžně nepřesahují 80 °C. Spouštěcím prvkem je plamen (aktivní systém).

fotky instalací PA2 ELECTRO

O dalších parametrech zařízení DPZ rozhoduje také velikost chráněného prostředí, podle které se počítá koncentrace hasicí látky či případné jiné požadavky zákazníka.

MTube s.r.o. / COPYRIGHT © 2021, VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA