DPZ- DECENTRALIZOVANÉ PROTIPOŽÁRNÍ ZAŘÍZENÍ

 

• Hasicí technologie třetího tisíciletí

• Profesionální zařízení nahrazující složité hasicí systémy

VÝHODY

 

  • Automatické hašení
  • Bezúdržbové
  • Bez nutnosti revizí
  • Nepoškozuje technologie a zdraví
  • Ekologicky čisté hasivo FK-5-1-12

PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍ

 

DPZ  je využitelné v prostorách spalovacích motorů, elektrických rozvaděčů, serverovnách a všude tam, kde není vhodné použít nebo lze doplnit stávající konvenční zařízení pro hašení počátečního požáru.

PRINCIP HAŠENÍ

 

Při působení vyšší teploty nebo při kontaktu s plamenem se v nejvíce namáhaném místě naruší celistvost profilu zařízení a dojde k rázovitému uvolnění hasiva s vypočítanou koncentrací pro daný uzavřený prostor. Zařízení lze také vybavit retardérem pro možnost postupného uvolňování hasiva a tím prodloužit zaplavování postiženého prostoru hasivem.

Instalace DPZ

 

Instalace provádí zaměstnanci firmy nebo proškolení pracovníci našich smluvních partnerů.

EKOLOGICKÉ hasivo FK-5-1-12

 

Je velmi účinný hasicí prostředek umožňující úplné zaplavení prostoru při aplikaci. Principem hašení je odstranění tepelné energie a přerušení spalovacího procesu.

Hasivo nepoškozuje zařízení, majetek, zdraví lidí a zvířat.

Použité ekologické hasivo nepoškozuje ozonovou vrstvu a v atmosféře se rozloží do pěti dnů.

Pro srovnání, konkurenční hasivo FM-200 se rozkládá v atmosféře po dobu přibližně 34 let

Modelové řady DPZ

 

CMS5

PA2 AUTOMOTIVE

PA ELECTRO

 

Základní konstrukční řešení je podle náročnosti prostředí, ve kterém je zařízení instalováno.

CMS5

 

Navrženo pro použití v náročnějších podmínkách dopravních prostředků a těžké techniky se spalovacími motory, kde jsou vyšší provozní teploty nepřesahující 120°C.

fotky instalací CMS5

PA2 AUTOMOTIVE

 

Navrženo pro použití v automobilovém průmyslu a jiných dopravních prostředcích se spalovacími i elektrickými motory, kde provozní teploty nepřesahují 100°C.

fotky instalací PA2 AUTOMOTIVE

PA ELECTRO

 

Navrženo speciálně pro použití v rozvodných a telekomunikačních skříních, serverech, nabíjecích stanicích, záložních zdrojích a všude tam, kde provozní teploty běžně nepřesahují 80 °C. Spouštěcím prvkem je detektor kouře nebo tepla (pasivní systém).

PA BATTERY

 

Navrženo speciálně pro použití v bateriových modulech a elektromobilitě, kde provozní teploty běžně nepřesahují 80 °C. Spouštěcím prvkem je plamen (aktivní systém).

fotky instalací PA2 ELECTRO

O dalších parametrech zařízení DPZ rozhoduje také velikost chráněného prostředí, podle které se počítá koncentrace hasicí látky či případné jiné požadavky zákazníka.

PARTNEŘI

MTube s.r.o. / COPYRIGHT © 2019, VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA